Polityka prywatności Haslle

Twoje zaufanie jest dla nas kluczowe, dlatego staramy się przetwarzać Twoje dane osobowe uczciwie i przejrzyście. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście korzystania ze strony internetowej Haslle i informuje Cię o przysługujących Ci prawach w odniesieniu do Twoich danych.

Korzystanie z usług

Wypełniając formularz kontaktowy i subskrybując nasze usługi na naszej stronie internetowej (https://www.haslle.com) lub innych witrynach należących do nas (UAB Haslle) lub korzystając w inny sposób z naszych usług, potwierdzasz, że mamy dostęp do informacje wprowadzane podczas tworzenia konta, a także niektóre informacje dotyczące płatności dokonywanych bezpośrednio kartą Haslle lub w inny sposób rejestrowanych na naszej stronie internetowej i mogą gromadzić, przetwarzać, przechowywać i/lub wykorzystywać wszelkie dane osobowe w ten sposób dostarczone zgodnie z polityką przedstawione poniżej.

Zebrane dane osobowe możemy przetwarzać w celach opisanych w poniższej Polityce prywatności, a tym samym działać jako administrator danych w tych celach. Usługi Haslle są jednak świadczone na rzecz firm, które są uważane za administratorów danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (znanym jako „RODO”), a my działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które firmy udostępniają nam w celu celu świadczenia na ich rzecz usług.

W związku z tym firmy korzystające z usług Haslle są odpowiedzialne za składanie wszelkich niezbędnych oświadczeń właściwemu organowi ochrony danych, wypełniają swoje obowiązki jako administrator danych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, informują Cię o swoich praktykach przetwarzania danych i, jeśli jest to wymagane, uzyskują wyraźną zgodę podczas zbierania danych osobowych , zapewniając, że mają uprawnienia do przetwarzania gromadzonych danych osobowych zgodnie z określonymi celami i powstrzymując się od ich nieuprawnionego wykorzystania.

Usługi kart płatniczych Haslle są wydawane przez PayrNet Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer firmy: 09883437) z siedzibą w WeWork, 3 Waterhouse Square, 138 Holburn, Londyn, EC1N 2SW z siedzibą w Kemp House, 152 City Droga, Londyn, Wielka Brytania, EC1V 2NX. PayrNet Limited jest upoważniony przez Financial Conduct Authority na mocy Electronic Money Regulations 2011 (numer referencyjny rejestru 900594) do wydawania pieniądza elektronicznego, który również otrzyma w tym celu Twoje dane osobowe jako administrator danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nich Twoich danych osobowych, zapoznaj się z ich polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej tutaj.

Szczegóły kontaktu

Dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej przez UAB Haslle, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Litwy pod numerem 305394915 w Litewskim Rejestrze Spółek, z siedzibą w Wilnie, ul. 4.

Możesz złożyć skargę w sprawie, w której przetwarzamy Twoje dane osobowe, do lokalnego organu nadzorczego (dla Litwy Valstybine Duomenu Apsaugos Inspekcija)

Dane zbierane w serwisie

Dane osobowe są gromadzone, gdy rejestrujesz się jako użytkownik i korzystasz z naszych usług. Może to obejmować informacje o tym, kim jesteś, jak się z Tobą skontaktować, Twoje dane przeglądania i inne dane techniczne gromadzone automatycznie podczas Twojej aktywności na stronie internetowej oraz podczas korzystania z karty Haslle i/lub aplikacji mobilnej i/lub aplikacji internetowej (w tym zakupu historię, rachunki, kwoty itp.), informacje zawodowe dotyczące identyfikacji w firmie, tytuł pracy i zespołu, wszelkie zakupy, limity, wnioski o płatność lub podobne wnioski, informacje o subskrypcji i/lub koncie oraz wszystkich posiadanych kartach, wszelkie wydatki polityki i zasady mające zastosowanie do Ciebie oraz Twoja komunikacja w odniesieniu do Twoich wydatków.

Prosimy o upewnienie się, że wszelkie informacje lub dokumenty, które przesyłasz do Haslle, nie zawierają żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak identyfikatory rządowe (tj. dowód osobisty, paszport, ubezpieczenie społeczne, prawo jazdy lub numery identyfikacyjne podatnika), pełna karta kredytowa lub pełna osobiste numery kart bankowych, dokumentacja medyczna. 

Jeśli jesteś menedżerem lub posiadaczem konta biznesowego, możemy być zmuszeni do zebrania dowodu Twojej tożsamości, zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług i przepisami finansowymi, w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i dostarczenia Ci naszych usług w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi prawa.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że osoby trzecie, których dane osobowe są udostępniane usługom Haslle przez Ciebie lub poprzez użycie karty płatniczej Haslle, zostały poinformowane i wyraziły zgodę na zbieranie ich danych osobowych.

Cele przetwarzania 

Głównym celem gromadzenia Twoich danych osobowych jest zaoferowanie Ci najlepszego i spersonalizowanego doświadczenia podczas korzystania z naszych usług. W tym celu przyjmujesz do wiadomości, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, na podstawie zainteresowania oferowaniem wysokiej jakości usług i rozwijaniem naszych relacji z klientami, aby:

  • oceniać, ulepszać i dostosowywać nasze usługi, treści i materiały;

  • analizować wielkość, częstotliwość i historię korzystania z naszych usług;

  • sugerować wskazówki dotyczące użytkowania;

  • poinformować Cię o naszych obecnych usługach, wszelkich nowych usługach, które mogą Cię zainteresować

E-maile marketingowe i Newsletter

Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów i e-maili marketingowych, które możemy Ci wysyłać w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym biuletynie i e-mailach marketingowych wysyłanych do Ciebie przez Haslle.

Należy pamiętać, że możemy analizować i śledzić współczynniki kliknięć oraz liczbę wysłanych wiadomości e-mail, które otwierasz, aby ocenić współczynniki skuteczności naszych kampanii e-mailowych.

Kariera

Możesz podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i CV na wypadek, gdybyś chciał, aby kontaktowano się z Tobą w sprawie możliwości zatrudnienia w Haslle. Informujemy, że będziemy przechowywać te dane do 3 miesięcy po zamknięciu stanowiska. W przypadku ubiegania się o otwartą pozycję będziemy przechowywać te dane przez 6 miesięcy. Wykorzystamy takie dane tylko do oceny, czy nadajesz się na stanowisko w Haslle i skontaktowania się z Tobą w celu zaoferowania możliwości pracy. Możesz skontaktować się z nami w celu usunięcia swoich danych w dowolnym momencie przed [email protected]

Ujawnienia stron trzecich

Haslle nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych osobom trzecim do ich własnych celów marketingowych.

Należy pamiętać, że niektóre dane osobowe dotyczące Ciebie, zebrane na naszej stronie internetowej, mogą być przekazywane firmom partnerskim Haslle lub dostawcom zewnętrznym, abyśmy mogli uzyskać pomoc i wsparcie tylko w kontekście świadczenia naszych usług. Haslle zapewnia, że stosuje jasne wymogi dotyczące ochrony danych dla wszystkich swoich zewnętrznych dostawców.

Haslle nie ujawnia w inny sposób Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy: (1) Ty (lub właściciel Twojego konta działający w Twoim imieniu) zażądasz ich ujawnienia lub upoważnisz do ich ujawnienia; (2) ujawnienie jest wymagane do przetwarzania transakcji lub świadczenia usług, o które prosiłeś; (3) Haslle jest do tego zmuszony przez organ rządowy lub organ regulacyjny, w przypadku nakazu sądowego, wezwania do stawienia się w sądzie lub innego podobnego żądania ze strony rządu lub sądownictwa, lub do ustanowienia lub obrony aplikacja prawna; lub (4) ujawnienie jest konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych i/lub regulacyjnych Haslle.

Haslle poinformuje Cię niezwłocznie, w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, w przypadku jakiegokolwiek wniosku lub nakazu organu administracyjnego lub sądowego dotyczącego Twoich danych osobowych.

Twoje prawa do ochrony danych

Możesz zmienić swoje dane osobowe (tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło) w dowolnym momencie, logując się do sekcji „Profil” na swoim koncie.

Zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz prawo do dostępu, poprawiania, żądania przeniesienia, usunięcia i/lub sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych na warunkach przewidzianych przez RODO.

Możesz poprosić o skorzystanie ze swoich praw, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] Potwierdzimy otrzymanie Twojego żądania w ciągu 5 dni roboczych lub otrzymanie go, ale może minąć do 30 dni, aby poinformować Cię o naszej decyzji o jej przetworzeniu lub nie (chyba że mają zastosowanie szczególne okoliczności uzasadniające dłuższy czas przetwarzania, w którym to przypadku zostać powiadomiony). Możemy zażądać, aby do Twojej prośby dołączona była kserokopia dowodu tożsamości lub upoważnienia.

Ponadto w przypadku, gdy osoba trzecia, której dane osobowe umieściłeś w danych wprowadzanych przez Ciebie do naszych usług, zwróci się z żądaniem skorzystania z przysługujących jej praw do ochrony danych, uszanujemy to żądanie po odpowiedniej weryfikacji i poinformujemy Cię o ewentualnych konsekwencjach w tym zakresie. dostępne dla Ciebie dane.

Pliki cookie/śledzenie

Co do zasady Haslle używa plików cookie do ulepszania i personalizowania swojej Witryny i/lub mierzenia odbiorców. Cookies to pliki zapisywane na dysku twardym Twojego komputera podczas przeglądania stron internetowych, a w szczególności naszego serwisu. Plik cookie nie jest używany do gromadzenia danych osobowych bez Twojej wiedzy, ale do rejestrowania informacji o przeglądaniu witryny, które mogą być odczytywane bezpośrednio przez Haslle podczas kolejnych wizyt i wyszukiwań w witrynie.

Pliki cookie używane przez Haslle mają na celu umożliwienie lub ułatwienie komunikacji, umożliwienie świadczenia usług żądanych przez użytkowników, rozpoznanie użytkowników podczas ponownej wizyty na stronie, przechowywanie pierwszych stron odsyłających, rejestrowanie sesji zalogowanych, mierzenie wpływ kampanii reklamowych i umożliwić Haslle wewnętrznie przeprowadzanie analiz dotyczących współczynników trafień i doświadczenia przeglądania w celu ulepszania treści, a także śledzenia współczynników otwierania wiadomości e-mail, współczynników kliknięć i współczynników odrzuceń na poszczególnych poziomach.

Domyślnie pliki cookie nie są instalowane automatycznie (z wyjątkiem tych, które są potrzebne do działania strony i usług Haslle), a przed ich instalacją prosimy o zgodę na ich instalację za pomocą banera, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możesz wyrazić zgodę w sposób dorozumiany, kontynuując nawigację na stronie internetowej po otrzymaniu informacji o używaniu plików cookie.

Możesz odrzucić akceptację niektórych lub wszystkich plików cookie, ale w zależności od plików cookie, które zdecydujesz się odrzucić, korzystanie z witryny może ulec pogorszeniu.

Aby sprzeciwić się używaniu plików cookie używanych w naszej Witrynie, skorzystaj z poniższych łączy:

Pliki cookie wydajności

Analityczne i dostosowywające pliki cookie

Reklamowe pliki cookie

Miejsce przechowywania i transferu danych

Serwery hosta, na których Haslle przetwarza i przechowuje swoje bazy danych, znajdują się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (w Holandii). Jednak niektóre dane mogą być przesyłane i przechowywane poza Unią Europejską za pośrednictwem określonych podmiotów przetwarzających dane osób trzecich znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie transfery do takich stron trzecich będą chronione odpowiednimi ramami, takimi jak certyfikacja Tarczy Prywatności lub umowa o przekazywaniu danych oparta na modelowych klauzulach Komisji Europejskiej.

Bezpieczeństwo

Haslle przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa i integralności danych osobowych swoich klientów.

W związku z tym i zgodnie z RODO Haslle zobowiązuje się do podjęcia wszelkich stosownych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych, a w szczególności do ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, nieuprawnionym obiegiem lub dostępem, jako a także przed jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania lub udostępniania osobom nieuprawnionym.

Haslle wdraża standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym ujawnieniem.

Ponadto, aby uniknąć w szczególności wszelkiego nieuprawnionego dostępu, aby zagwarantować dokładność i właściwe wykorzystanie danych, firma Haslle wprowadziła odpowiednie procedury elektroniczne, fizyczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zachowania danych gromadzonych za pośrednictwem swoich usług.

Jednak nie ma absolutnego bezpieczeństwa przed działaniami cyberprzestępczymi. Dlatego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które miałoby wpłynąć na Twoje prawa, Haslle zobowiązuje się poinformować Cię o tym bez zbędnej zwłoki i dołożyć wszelkich starań, aby podjąć wszelkie możliwe środki w celu zneutralizowania włamania i zminimalizowania skutków.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, w szczególności w celu dostosowania do wszelkich zmian dokonanych w obowiązujących przepisach prawa lub w przypadku wprowadzenia przez nas istotnych ulepszeń, uzupełnień lub zmian w naszych praktykach dotyczących Twoich danych osobowych. Zapewnimy, że będziemy Cię informować w odpowiednim czasie o wszelkich istotnych zmianach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, napisz do nas bezpośrednio na adres: [email protected] lub skontaktuj się z nami mailowo na adres: Wilno, J. Saviccio g. 4