Haslle-privacybeleid

Uw vertrouwen is cruciaal voor ons, daarom streven we ernaar uw persoonlijke gegevens eerlijk en transparant te verwerken. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het gebruik van de Haslle-website en informeert u over de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Gebruik van Diensten

Door een contactformulier in te vullen en u te abonneren op onze diensten op onze website (https://www.haslle.com) of andere sites die eigendom zijn van ons (UAB Haslle), of anderszins gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat wij toegang hebben tot de informatie ingevoerd wanneer u uw account aanmaakt, evenals bepaalde informatie over de betalingen die rechtstreeks met uw Haslle-kaart zijn gedaan of anderszins op onze website zijn geregistreerd, en kunnen alle persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en/of gebruiken die aldus worden verstrekt in overeenstemming met het beleid Hieronder uiteengezet.

We kunnen de verzamelde persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in het onderstaande privacybeleid, en daarbij optreden als gegevensbeheerder voor die doeleinden. Haslle-diensten worden echter geleverd aan bedrijven die worden beschouwd als gegevensbeheerders zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de "AVG"), en we treden alleen op als gegevensverwerker met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die bedrijven met ons delen voor de doel om hen diensten te verlenen.

Daarom zijn bedrijven die gebruik maken van Haslle-diensten verantwoordelijk voor het doen van de nodige verklaringen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit, om te voldoen aan haar verplichtingen als gegevensbeheerder onder alle toepasselijke wetten om u te informeren over hun gegevensverwerkingspraktijken en, indien nodig, om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen bij het verzamelen van persoonlijke gegevens , ervoor te zorgen dat ze de bevoegdheid hebben om de verzamelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de gedefinieerde doeleinden en zich te onthouden van elk ongeoorloofd gebruik.

Haslle-betaalkaarten worden uitgegeven door PayrNet Limited, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales (ondernemingsnummer: 09883437) met hoofdkantoor in WeWork, 3 Waterhouse Square, 138 Holburn, London, EC1N 2SW en geregistreerd kantoor in Kemp House, 152 City Road, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC1V 2NX. PayrNet Limited is geautoriseerd door de Financial Conduct Authority onder de Electronic Money Regulations 2011 (registratiereferentie 900594) voor de uitgifte van elektronisch geld en zal voor dat doel ook uw persoonsgegevens ontvangen als verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg hun privacybeleid op hun website voor meer informatie over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens hier.

Contact details

Persoonlijke gegevens worden op onze website verzameld door UAB Haslle, een bedrijf geregistreerd onder de wetten van Litouwen onder nummer 305394915 bij het Litouwse handelsregister, en gevestigd in Vilnius, J. Savickio g. 4.

Eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit (voor Litouwen Valstybine Duomenu Apsaugos Inspekcija)

Gegevens verzameld op de site

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u zich registreert als gebruiker en gebruik maakt van onze diensten. Dit kan informatie bevatten over wie u bent, hoe u contact met u kunt opnemen, uw browsegegevens en andere technische gegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw activiteit op de website en wanneer u Haslle-kaart en/of mobiele applicatie en/of webapplicatie gebruikt (inclusief aankoop geschiedenis, kwitanties, bedragen, enz.), professionele informatie over identificatie binnen uw bedrijf, uw werktitel en team, eventuele aankopen, limieten, betalings- of soortgelijke verzoeken, informatie over uw abonnement en/of account en alle kaarten die u bezit, eventuele uitgaven beleid en regels die op u van toepassing zijn, en uw communicatie met betrekking tot uw uitgaven.

We vragen u ervoor te zorgen dat alle informatie of documenten die u uploadt naar Haslle geen gevoelige persoonlijke gegevens bevatten, zoals identificatienummers van de overheid (d.w.z. identiteitskaart, paspoort, sociale zekerheid, rijbewijs of identificatienummers van de belastingbetaler), volledige creditcard of volledige persoonlijke bankkaartnummers, medische dossiers. 

Als u een manager of houder van een zakelijke rekening bent, moeten we mogelijk een bewijs van uw identiteit verzamelen, volgens onze Servicevoorwaarden en financiële regelgeving, om uw identiteit te verifiëren en onze diensten veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

U bent ervoor verantwoordelijk dat derden wiens persoonsgegevens door u of door uw gebruik van een Haslle-betaalkaart worden gedeeld met Haslle-diensten, op de hoogte zijn gesteld en toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun persoonsgegevens.

Doeleinden van verwerking 

Het belangrijkste doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u de beste en persoonlijke ervaring te bieden wanneer u onze diensten gebruikt. Hiertoe erkent u dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken, op basis van het belang in het aanbieden van diensten van hoge kwaliteit en het ontwikkelen van onze klantenrelaties om:

  • onze diensten, inhoud en materialen beoordelen, verbeteren en aanpassen;

  • het volume, de frequentie en de geschiedenis van uw gebruik van onze diensten analyseren;

  • tips voor uw gebruik voorstellen;

  • u te informeren over onze huidige diensten, eventuele nieuwe diensten die voor u interessant kunnen zijn

Marketing e-mails en nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en marketing-e-mails die we u mogelijk sturen door de afmeldlink te volgen die is opgenomen in elke nieuwsbrief en marketing-e-mail die u van Haslle ontvangt.

Houd er rekening mee dat we de klikfrequenties en het aantal verzonden e-mails dat u opent, kunnen analyseren en volgen om de prestatiepercentages van onze e-mailcampagnes te beoordelen.

Carrières

U kunt persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en cv voor het geval u gecontacteerd wilt worden voor vacatures bij Haslle. Houd er rekening mee dat we deze gegevens tot 3 maanden na het sluiten van de vacature bewaren. Indien u solliciteert op een openstaande functie bewaren wij deze gegevens 6 maanden. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie bij Haslle en om contact met u op te nemen om u een vacature aan te bieden. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens te verwijderen [email protected]

Openbaarmakingen van derden

Haslle verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens die op u zijn verzameld op onze website, kunnen worden doorgestuurd naar Haslle's partnerbedrijven of externe leveranciers, zodat we alleen hulp en ondersteuning kunnen krijgen in het kader van het uitvoeren van onze diensten. Haslle zorgt ervoor dat het duidelijke gegevensbeschermingsvereisten heeft voor al zijn externe providers.

Haslle maakt uw persoonlijke gegevens op geen andere manier bekend aan derden, behalve als: (1) u (of uw accounteigenaar die namens u handelt) om openbaarmaking daarvan verzoekt of toestemming geeft; (2) de openbaarmaking is vereist om transacties te verwerken of diensten te leveren die u hebt aangevraagd; (3) Haslle hiertoe wordt gedwongen door een overheidsinstantie of een regelgevende instantie, in het geval van een gerechtelijk bevel, een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen of een andere soortgelijke vordering van een overheid of de rechterlijke macht, of om een juridische toepassing; of, (4) de bekendmaking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen van Haslle.

Haslle zal u onmiddellijk informeren, voor zover wij daartoe wettelijk bevoegd zijn, in geval van een aanvraag of bevel afkomstig van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw identificerende persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, wachtwoord) op elk moment wijzigen door in te loggen op de sectie "Profiel" van uw account.

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op toegang, correctie, verzoek om overdraagbaarheid, verzoek om verwijdering en/of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder de voorwaarden voorzien door de AVG.

U kunt verzoeken om uw rechten uit te oefenen door ons een e-mail te sturen op [email protected] We zullen de ontvangst van uw verzoek binnen 5 werkdagen of ontvangst bevestigen, maar het kan tot 30 dagen duren voordat we u op de hoogte stellen van onze beslissing om het al dan niet te verwerken (tenzij specifieke omstandigheden van toepassing zijn die een langere verwerkingstijd rechtvaardigen, in welk geval u Worden meegedeeld). Wij kunnen verlangen dat uw verzoek vergezeld gaat van een fotokopie van een identiteitsbewijs of volmacht.

Bovendien, in het geval dat een derde partij wiens persoonsgegevens u hebt opgenomen in gegevens die u invoert in onze diensten, een verzoek indient om zijn/haar gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, zullen wij dat verzoek na grondige verificatie honoreren en u informeren over de eventuele gevolgen op de gegevens waarover u beschikt.

Cookies/volgen

In het algemeen gebruikt Haslle cookies om haar Website te verbeteren en te personaliseren en/of haar publiek te meten. Cookies zijn bestanden die tijdens het surfen op internet en in het bijzonder op onze site op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie wordt niet gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verzamelen zonder uw medeweten, maar in plaats daarvan om informatie over het browsen op de site vast te leggen die rechtstreeks door Haslle kan worden gelezen bij uw volgende bezoeken en zoekopdrachten op de site.

De door Haslle gebruikte cookies zijn bedoeld om communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, om de levering van de door gebruikers gevraagde diensten mogelijk te maken, om gebruikers te herkennen wanneer ze de site opnieuw bezoeken, om de eerste verwijzers van verkeer op te slaan, om ingelogde sessies te registreren, om impact van advertentiecampagnes en om Haslle intern in staat te stellen analyses uit te voeren over hitpercentages en browse-ervaring om de inhoud te verbeteren, en om e-mailopeningspercentages, klikpercentages en bounce-backpercentages op individueel niveau bij te houden.

Cookies worden standaard niet automatisch geïnstalleerd (met uitzondering van de cookies die nodig zijn om de site en de Haslle-services te laten werken), en uw toestemming wordt voorafgaand aan hun installatie gevraagd door middel van een banner, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. U kunt uw toestemming impliciet geven door uw navigatie op de website voort te zetten nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies.

U kunt ervoor kiezen om de acceptatie van enkele of alle cookies te weigeren, maar afhankelijk van de cookies die u weigert, kan uw ervaring van de website verslechteren.

Om u te verzetten tegen het gebruik van de cookies die op onze website worden gebruikt, verwijzen wij u naar onderstaande links:

Prestatiecookies

Analyse- en aanpassingscookies

Advertentiecookies

Locatie van gegevensopslag en -overdrachten

De hostservers waarop Haslle haar databases verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend binnen de Europese Unie (in Nederland). Sommige gegevens kunnen echter worden verzonden en opgeslagen buiten de Europese Unie via het gebruik van bepaalde externe verwerkers in de Verenigde Staten. Elke overdracht naar dergelijke derden zal worden beschermd door adequate kaders zoals een Privacy Shield-certificering of een overeenkomst voor gegevensoverdracht op basis van de modelclausules van de Europese Commissie.

Veiligheid

Haslle hecht het allergrootste belang aan de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens van haar klanten.

Aldus en in overeenstemming met de AVG, verbindt Haslle zich ertoe alle relevante voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en, in het bijzonder, om ze te beschermen tegen elke toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, corruptie, ongeoorloofde verspreiding of toegang, zoals evenals tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking of openbaarmaking aan onbevoegden.

Haslle implementeert industriestandaard beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking.

Om met name elke ongeoorloofde toegang te voorkomen, om de juistheid en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen, heeft Haslle bovendien de gepaste elektronische, fysieke en bestuurlijke procedures ingevoerd met het oog op de bescherming en het behoud van de via haar diensten verzamelde gegevens.

Er is echter geen absolute veiligheid tegen cybercriminele activiteiten. Daarom verbindt Haslle zich ertoe u, in het geval dat een inbreuk op de beveiliging uw rechten zou aantasten, hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en al het mogelijke te doen om alle mogelijke maatregelen te nemen om de inbreuk te neutraliseren en de gevolgen tot een minimum te beperken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan veranderen, met name om zich aan te passen aan eventuele wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving, of als we substantiële verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We zullen ervoor zorgen dat we u te zijner tijd op de hoogte houden van eventuele substantiële wijzigingen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen op: [email protected] of neem per post contact met ons op: Vilnius, J. Savickio g. 4